Добро и зло в комедии Фонвизина "Недоросль"
Комедия - очень своеобразный жанр. У большинства комедий сюжет мифический или сказочный. И очень немногие комические произведения отличаются точным и полным изображением действительности.

Проблема правды и лжи в пьесе М. Горького «На дне»
В девятисотые годы в России разразился жестокий экономический кризис.
После каждого неурожая массы разорившихся крестьян бродили по стране в поисках заработка. А фабрики и заводы закрывались. Тысячи рабочих и крестьян оказались без крова и средств к существованию. Под влиянием тягчайшего экономического гнета появляются огромное количество босяков, которые опускаются на “дно” жизни.

Диалектика души у художника А.М. Шилова и Л.Н. Толстого
Перед нами два знаменитых русских человека: наш современник, талантливый художник А. М. Шилов и великий писатель XIX столетия Л. Н. Толстой. Казалось бы, что может их объединять? Я думаю, это их стремления передать человеку, донести до него то, о существовании чего он сам может и не догадываться.

Детские сказки (реферат)
Сказка понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное прозаическое произведение к сказкам. Жизнь сказки - это непрерывный творческий процесс. В каждую эпоху происходит частичное или полное обновление сказочного сюжета. И на примере сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» мы проследим проявление народных традиций в литературной сказке.

Детская тема в творчестве Достоевского и Шолохова
Влияние Достоевского на русскую и мировую культуру так велико и имеет столь разнообразные формы, что его, в сущности невозможно предсказать и предвидеть. Всякий раз оно появляется в новом для себя или для литературы обличье и именно там, где его меньше всего ожидают.

День милосердия в современной прозе
Тема гражданской войны волновала многих писателей 19-20-х годов, борьба рабочих и крестьян за завоевания Октябрьской революции против внутренней контрреволюции нашли свое отражение во многих произведениях писателей. Она волнует и наше поколение.

Слово о полку Ігоревім
"Слово о полку Ігоpевім" - нев'януча пам'ятка сеpедньовіччя. Hаписаний твіp на межі ХII-ХIII століть, незадовго до спустошливого нашестя на Київську Русь татаpо-монгольських оpд. Уже стільки століть пpойшло з часу написання "Слова", а воно живе і хвилює сеpця людей.

"Хазяїн" Карпенка-Карого
Твоpча і гpомадська діяльність І.Каpпенка-Каpого посідає чільне місце в істоpії духовного життя укpаїнського наpоду останніх десятиpіч ХIХ - початку ХХ століття. П'єса "Хазяїн" - сатиpична комедія. Пpоблематика була визначена самим життям. І.К.Каpпенко-Каpий пpагнув pозкpити "механіку" блискавичного збагачення тих нових "хазяїнів", що вибилися з "мужиків".

Григорій Тютюнник: життя і творчість
Григорій Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931 в с. Шилівці Зінківського району на Полтавщині. Коли йому було 5 років помер батько. З 6 років жив на Донбасі, його забрав до себе батьків брат. Дядько зі своєю дружиною віддали Григора до школи і через три роки почалася війна. За знищене дитинство війною Тютюнник написав повість “Климко”, яку надрукував в газеті “Правда”.

Поезія В.Симоненко
Народився Василь Андрійович Симоненко 8 січня 1935р. в селянській сім’ї в Біївцях Лубенського району на Полтавщині. Дитинство припало на роки війни, було трудним, голодним, зростав Василь без батька, який залишив сім’ю. Мати тяжко працювала, заробляючи горьований шматок хліба.

Василь Барка: життя та творчість
У нього неквапна хода і задумливий погляд, спрямований у далину і водночас ніби в самого у себе, живе аж надто скромно, аскетично й усамітнено, навіть на зустріч із земляками, що приїздять у Глен Спей (а це українське поселення неподалік Нью-Йорка), приходить не завжди.

Василь Стус: реферат
У 1985 році Василя Стуса було висунуто на здобуття Нобелівської премії з літератури, проте здійснилося цим планам не судилося. У ніч з 3 на 4 вересня Стус помер від серцевого нападу в карцері – на другий день сухого голодування.

Василь Симоненко: життя та творчість
З глибин народного життя вийшла поезія В.Симоненка. З мужності народу, з горя його і звитяжної боротьби виспівалась вона. “Любити все прекрасне і земне і говорити правду...” – так, роздумуючи про громадське покликання письменника, стверджував В.Симоненко. Й справді, його чесне і щире слово несло людям художню правду про людину і світ, тому й тривожить душу, вчить любові до рідної землі й поваги до національної історії, а ще – людської гідності, порядності, відповідальності за все, що відбувається довкола.

Григорій Сковорода. Різноманітність творів
Григорій Савич Сковорода – оригінальний мислитель і письменник, виразник ідей гуманізму та селянського просвітництва. Народився 3 грудня 1722 року в с. Чорнухах Лубенського полку на Полтавщині, у сім‘ї малоземельного козака. У 1734 – 1753 роках з переривами навчався в Києво-Могилянсткій академії.

Діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках
Визначна постать викликає інтерес завжди й в усіх своїх ракурсах – особистісному, побутовому, соціальному. Чим несподіванішим є ракурс – тим гострішим стає інтерес. Знаменита людина характеризується наявністю неушаблонених виявів, що й додають до її аури штрихи непересічності.

Вивчення творчості П.Куліша в середній школі
Проголошення незалежної демократичної української держави, процес національного відродження постановили перед загальноосвітньою школою завдання по-новому підійти до викладання основ наук, зокрема літератури. Національна українська школа може будуватися лише на основі етнопедагогіки, споконвічних традицій, звичаїв та обрядів, відновлення історичної пам’яті українців.

Глушко Олександр: життя та творчість
У нашій свідомості вона органічніше співвідноситься з епосом. Історія для нас – це масштабність суспільно вагомих подій, епохальність ситуацій, зіткнень, часто виражених у військових колізіях, поєдинках, придворних інтригах. Історію ми звикло сприймаємо як фабулу реальних фактів, що багатогранно позначалися на долях народів, цивілізацій, людства.

Гоголь М.В. - український геній
Народився Микола Васильович Гоголь 20 березня 1809 року в селі Великі Сорочинці (тепер Миргородського району) на Полтавщині. Батько його був праправнуком полковника козацького війська часів Богдана Хмельницького Остапа Гоголя. Пізніше знаменитий нащадок звеличить його до легендарної постаті й оспіває в образі Тараса Бульби.

Гоголівський період Української літератури
"Ти" і "Я" — Гоголь і Шевченко — два генії, два з'явища, що творять разом цілісність у розвитку української духовності і в розвитку національної літератури одного відтинку історичного буття народу. І не лише в сенсі "ти смієшся, а я плачу", себто емоційного ставлення до дійсності, а в суті перетворюючій і народотворчій.

Борис Грінченко: оповідання для дітей
Народився Борис Павлович Грінченко 9 грудня 1863 року в збіднілій дворянській сім‘ї на хуторі Вільховий Яр Харківського повіту. Вже в дитинстві, яке минало тут і на хуторі Кути поблизу Харкова, виявився його нестримний потяг до книжок. Він читає все, що потрапляє до рук.

Вплив казок на дітей
У літературному процесі останньої третини ХХ ст. одне з центральних місць посідає так звана таборова проза. Основною проблемою творів цього літературного напрямку є проблема людини. В українській літературі вона представлена у романах І.Багряного, Т.Осьмачки, в російській – у творах В.Шаламова, О.Солженіцина, О.Волкова, А.Жигуліна, Ю.Домбровського.
У 90-х рр. з’являється друком роман Р.Самбука “Тайна вечеря”. З виходом цього роману таборова тема і проблема людини, піднята у ній, отримують нове вирішення.

Страница 30 из 109 << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>